ΜΕΛΕΤΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και στο σχεδιασμό ενός κτιρίου με βασικό στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χρήσης και την ομαλή ένταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε νομοθεσία και με γνώμονα ότι κάθε κατασκευή είναι μοναδική, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφάμιλλες στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη μας. 

Ο σωστός σχεδιασμός και η μελέτη ενός κτιρίου είναι βασική προϋπόθεση ώστε να εκδοθεί η άδεια για μια οικοδομική εργασία είτε αναφερόμαστε σε ανέγερση κτιρίων, ανακαίνιση είτε σε απλή αλλαγή χρήσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κ.α. 

Η ασφάλεια, η λειτουργικότητά του χώρου, καθώς και η υψηλή αισθητική μας, παράλληλα με το σεβασμό προς το περιβάλλον, αποτελούν γνώμονα για τον σωστό σχεδιασμό ενός κτιρίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με συνέπεια και αξιοπιστία τη διεκπεραίωση όλων των  απαραίτητων  διαδικασιών από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την έκδοση αδειών έως την επίβλεψη και την κατασκευή του κτιρίου σας. 

Scroll to top