ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Το «Εξοικονομώ» εντάσσεται στα εμβληματικά κρατικά προγράμματα προσφέροντας υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη καθώς καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες μιας οικοδομής. Το πρόγραμμα αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου, σας επιδοτεί έως και το 75% των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των εξόδων του.

Η εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί βασική στρατηγική προς την επίτευξη των κατάλληλων περιβαλλοντικών στόχων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς τα περισσότερα κτήρια έχοντας κατασκευαστεί πριν το 1980, ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα, διαθέτουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις.

Στη ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ αναλαμβάνουμε όλο το εύρος των διαδικασιών που αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», από την υποβολή του φακέλου και ένταξη, έως και την υλοποίηση του προγράμματος με απόλυτη προσοχή και αξιοπιστία, παραδίδοντας το έργο έτοιμο στον πελάτη. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις στο χώρο των μελετών και εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες και έλεγχο επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Scroll to top