ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Στη ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ έχουμε πολυετή εμπειρία και γνώση στην ανέγερση και την ανακαίνιση κτιρίων. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε στο ακέραιο το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον κάθε πελάτη, έχοντας ως βασικούς άξονες την υψηλή αισθητική, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και εργονομία που απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μοναδικό και απαιτεί προσήλωση και τήρηση των οικοδομικών κανονισμών. Διαθέτοντας ένα εξειδικευμένο δίκτυο μηχανικών και τεχνικών συνεργατών, εγγυόμαστε την υψηλότερη ποιότητα στα έργα που υλοποιούμε, τηρώντας τους χρόνους παράδοσης και με προϋπολογισμό ανάλογο με την οικονομική ευελιξία του κάθε πελάτη μας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα δομικά υλικά που επιλέγουμε, στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις, στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από την έναρξη έως και την παράδοση, επιβλέπουμε με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις εργασίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ενημέρωση και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Scroll to top