ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Στη ΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι υπηρεσίες μηχανικού που αναλαμβάνουμε είναι:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Από 01/02/2021 ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτιρίων της Ελλάδας με σκοπό αυτά να αποτυπωθούν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτή η καταγραφή πραγματοποιείται με τον θεσμό της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Η έκδοσή της είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτων. Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τη διαδικασία για την έκδοση ή ενημέρωσή της και καταγραφή του ακινήτου σας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού κρίνεται υποχρεωτική για κάθε ενοικίαση, καθώς και για την ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την απαιτούμενη διαδικασία προς την έκδοσή του. 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αυθαίρετη ονομάζεται κάθε κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε ένα κτίσμα που έχει εκτελεστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως ορίζεται από τον οικοδομικό κανονισμό. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, προβλέπεται αυτές να τακτοποιηθούν. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς έχουμε διεκπεραιώσει επιτυχώς, ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων, αναλαμβάνουμε με πλήρη αξιοπιστία την τακτοποίηση του ακινήτου σας.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων μελετών προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματός σας. Διερευνούμε την καταλληλότητα του χώρου και προτείνουμε λύσεις σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές οι οποίες διέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Scroll to top